Starta Företag

Publicerad: 17 december 2021|Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Starta handelsbolag – så gör du steg för steg (guide)

Två personer som skakar hand
I ett handelsbolag gäller verkligen tesen “en för alla – alla för en”, då varje ägare är personligt ansvarig inför företagets ekonomi. Handelsbolag är en friare företagsform jämfört med exempelvis aktiebolag, eftersom lagen till stor del består av riktlinjer. Detta ger möjlighet att skriva anpassade kompanjonsavtal.
Vad är ett handelsbolag?

Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag ägs och drivs av minst två fysiska eller juridiska personer. Handelsbolaget i sig är en egen juridisk person. Det finns inget krav på startkapital, vilket innebär att den ekonomiska inträdesbarriären för att starta ett handelsbolag är låg.

Till skillnad från aktiebolag är delägarna personligt och solidariskt ansvariga för bolagets ekonomiska åtaganden. Du kan som ägare med andra ord bli personligt betalningsskyldig för eventuella skulder som bolaget själv inte kan betala. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av ägarna personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Det är sedan upp till den som betalar att kräva resterande ägare på deras andel av skulden.

Ett handelsbolag ska ansöka om godkännande för F-skatt  och registrera sig för moms. Bolaget i sig betalar ingen skatt på sin vinst, utan det gör istället respektive delägare för sin andel av vinsten.

Kommanditbolag – en variant på handelsbolag

För att bättre kunna styra över den ekonomiska risken där varje delägare annars blir personligt och solidariskt ansvarig för företagets skulder kan man starta ett kommanditbolag, som är en variant på ett vanligt handelsbolag. I ett kommanditbolag kan alla delägare, utom en, begränsa sitt personliga ansvar till vad de har satsat i bolaget.

Bolagsmännen med ett begränsat ansvar kallas för kommanditdelägare, och har i normalfallet ingen rätt att bestämma över hur företaget ska styras. Bolagsmannen eller -männen med obegränsat ansvar kallas komplementär.

Den avgörande skillnaden mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag är alltså hur ansvaret för företagets ekonomi fördelas mellan ägarna.

Vill du läsa mer om innebörden? Ta en titt i Fortnox ekonomiska ordlista och läs om handelsbolag  och kommanditbolag !

För- och nackdelar

För- och nackdelar

Olika företagsformer passar olika personer och företag bra. Nedan listar vi ett antal möjliga för- och nackdelar med att driva handelsbolag för att underlätta ditt beslut om företagsform.

Fördelar med handelsbolag
 • Handelsbolag styrs av handelsbolagslagen som till stor del består av riktlinjer. Det ger en frihet för delägarna att skriva bolagsavtal enligt önskemål.

 • Det är enkelt att starta.

 • Det krävs inget kapital.

 • Det krävs i regel ingen årsredovisning eller revisor, däremot krävs löpande bokföring och bokslut.

 • De sociala avgifterna i handelsbolag (och enskild firma) är lägre än i aktiebolag.

 • Handelsbolaget är en juridisk person som inte är skattskyldig. Handelsbolaget kan vara delägare i andra bolag, ingå avtal med mera.

 • Ni kan fondera pengar i periodiseringsfond och expansionsfond för att sänka eller skjuta upp skatt, vilket är bra för att jämna ut inkomster över tid. Men skatten ska betalas längre fram, var noga med att spara undan. (Detsamma gäller enskild firma.)

Nackdelar med handelsbolag
 • Den ekonomiska risken för delägare är större än vid aktiebolag. Ägare har obegränsat ekonomiskt ansvar för alla handelsbolagets förpliktelser. Om handelsbolaget inte kan betala en skuld kan fordringsägare kräva att en delägare ska betala. Delägaren kan sedan kräva solidarisk betalning av de andra delägarna.

 • Går du in som bolagsman i ett befintligt handelsbolag blir du retroaktivt personligen ansvarig för alla bolagets skulder.

 • Delägare får rent juridiskt inte lämna handelsbolaget utan att de andra godkänner det.

 • Beskattning av bolagets resultat sker i delägarnas privata deklaration.

 • Företagets namn är som standard enbart skyddad i samma län som det är registrerat. Du kan betala extra för att skydda det i flera län.

Starta handelsbolag – steg för steg

Närmar du dig starten av ditt handelsbolag? Vi går igenom hela processen – från start till mål.

Steg 1: Du behöver två delägare

I ett handelsbolag ska det vara minst två delägare, vilket kan vara både privatpersoner och företag.

Steg 2: Kompanjonavtal

Ta hjälp av en jurist och skriv ett kompanjonavtal mellan delägarna. Bestäm hur arbetsfördelningen ska ske, hur över- och underskott hanteras, försäkringar, när nya delägare kan ansluta sig och vad som händer om någon vill lämna. Försök planera för vad som händer vid sjukdom. Avtalet är inte tvingande, ska inte skickas in någonstans och är inte offentligt.

Steg 3: Gå till e-tjänsten för att starta företag på verksamt.se

Besök verksamt.se’s digitala tjänst för att registrera handelsbolaget . Registrera även för moms och eventuellt som arbetsgivare.

 • Skydda företagets namn
  Ni kan i samma e-tjänst på verksamt.se skydda företagsnamnet i ett län för cirka 1000 kronor. Vill ni skydda namnet i fler län än så kostar det extra.

Steg 4: Invänta registreringsbevis

Efter en handläggningstid får handelsbolaget ett registreringsbevis och ett organisationsnummer. Nu är handelsbolaget en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar.

Steg 5: Anmäl verklig huvudman

Inom fyra veckor ska ni anmäla vem som är verklig huvudman till Bolagsverket. Skicka in kontaktuppgifter och berätta hur huvudmannaskapet (kontrollen över handelsbolaget) utövas. Verklig huvudman är den eller de som kontrollerar handelsbolaget. Läs mer om hur du anmäler verklig huvudman här.

Steg 6: Teckna företagsförsäkring

Att försäkra ditt företag för att undvika stora och ovälkomna kostnader är viktigt. Du kan exempelvis teckna försäkring för skador du orsakar andra, för skador på eller stöld av egendom eller avbrott i verksamheten. Har du anställda med kollektivavtal medför det försäkringar.

Klar! Sista steget är att skaffa ett program för din ekonomi

I samband med din första affärshändelse träder bokföringsskyldigheten i kraft. Fortnox är Sveriges mest valda ekonomiprogram online, och gör det både enkelt och roligt för dig att hantera företagets administration.

För dig som startar nytt företag bjuder vi på programavgiften de första sex månaderna. Gäller företag som startats under de senaste tre månaderna, räknat från beställningstillfället.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Kvarstår funderingar kring vad det innebär att starta och driva handelsbolag? Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna om företagsformen.

Vilket ekonomiskt ansvar har ägaren?

Solidariskt och personligt ekonomiskt ansvar om inte bolaget kan betala. Med ett kommanditbolag kan vissa ägares personliga ansvar begränsas till satsat kapital.

Är handelsbolag en egen juridisk person?

Ja.

Vad kostar det att starta handelsbolag?

Det är gratis. Det finns inget krav på startkapital för handelsbolag, vilket det gör för aktiebolag.

Hur lång tid tar det att starta handelsbolag?

Efter att du skickat in din registreringsansökan ska denna godkännas av Skatteverket. De har ungefär 2-6 veckors handläggningstid. Hos Bolagsverket finner du aktuella handläggningstider.

Hur många ägare krävs vid uppstart?

Minst två företag eller personer. Det behövs ingen styrelse.

Vilka företräder handelsbolaget?

Delägarna.

Är handelsbolaget skattskyldigt?

Delägarna betalar inkomstskatt och egenavgifter för sin andel av bolagets överskott. Vinsten fördelas lika om inget annat sagts mellan delägarna. Men handelsbolaget har F-skatt och delägarna har SA-skatt (särskild debiterad A-skatt).

Handelsbolaget beskattas för moms, fastighetsskatt, särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionskostnader för anställda. Handelsbolaget hanterar även socialavgifter och preliminärskatt för anställda.

Delägarna ska betala skatt och sociala avgifter på sin förväntade andel av vinsten och ska därför lämna in en preliminär inkomstdeklaration på Skatteverket.

Kan handelsbolag anställa personal?

Ja. Delägarna själva räknas inte som anställda.

Behöver handelsbolaget en revisor?

I normalfallet, nej. Har handelsbolaget andra större juridiska personer, till exempel ett aktiebolag, som i sin tur uppfyller kraven för revisorsplikt krävs dock revisor. Revisor behövs även om handelsbolaget räknas som större. Läs mer om för revisorsplikt för handelsbolag här.

Mer om att starta företag

Mer läsning om att starta företag

Vill du läsa mer om hur det är att starta företag, information om andra företagsformer eller hur det är att starta företag inom en särskild bransch? Då har du hittat rätt!

Tips för olika branscher när du startar företag

Olika branscher kräver olika saker att tänka på när man startar företag. Vi har sammanställt vad du behöver tänka på som nystartad i flera av de vanligaste branscherna i vår företagsguide. Ta del av intervjuer med branschorganisationer och företagare med värdefulla erfarenheter och insikter kring att starta och driva företag inom en viss bransch.

Efter att du startat ditt företag

Vår vision är att du som företagare ska kunna ägna dig mer åt det du vill. Och för det behövs mer än smarta verktyg.

Genom att ge dig inspiration i med- och motgång och kunskap när något känns svårt, hoppas vi att du kan känna dig tryggare i ditt entreprenörskap. Då blir det enklare och roligare att driva företag.

Guider för dig som företagare

Krångliga ord?

Balansräkning, likviditetsbudget, periodiseringsfond och soliditet. Ja, det finns många krångliga ord och termer att hålla reda på! I Fortnox ekonomiska ordlista  hittar du enkla förklaringar på svåra ord och begrepp inom ekonomi och företagande.

Nystartad? Testa Fortnox gratis!

Nyligen startat ditt företag? Vi ger dig en extra skjuts i uppstarten! För dig som startat företag de senaste tre månaderna bjuder vi på programavgiften för valfritt paket det första halvåret. Enkelt att komma igång med fri support och fria webbutbildningar.

 • Enkelt att komma igång.

 • Sveriges mest använda molnbaserade ekonomiprogram.

 • Fri support och fria webbutbildningar.

 • 400+ färdiga kopplingar till andra system.

 • Kopplingar till banker och myndigheter.

Gäller nystartade företag som startats under de senaste tre månaderna, räknat från beställningstillfället.

För dig som är nystartad!

Testa Fortnox kostnadsfritt i sex månader

Kom igång nu

Relaterade artiklar

En kvinna som sitter vid en dator
Starta Företag|Skatter & moms|Fakturering

Publicerad: 24 maj 2022|Senast uppdaterad: 14 februari 2024

Allt om F-skatt [Guide]

F-skattsedel innebär att den som bedriver en näringsverksamhet själv ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter. Men måste alla ha F-skatt – eller...

Starta företag

Det finns många uppenbara fördelar med att starta eget och vara egenföretagare – inte minst att du är din egen chef och får jobba med något du valt själv. Samtidigt ska man inte skönmåla småföretagarlivet, som kan vara nog så tufft – särskilt när du kämpar för att komma igång. Målet med företagande är ofta individuellt. Vissa anser kanske att lycka är att kunna dra sig tillbaka och leva resten av livet som ekonomiskt oberoende efter en kortare tids hårt arbete. Andra ser skapandet i sig, alltså att driva och utveckla ett framgångsrikt företag, som vägen till lycka.

Så startar du en ideell förening

Har du länge drömt om att starta näringsverksamhet som verkar för medlemmarnas intressen eller rättigheter? Har du något du brinner för lite extra som du vill

Så startar du en e-handel

Två av tre personer handlar på internet under en genomsnittlig månad. Om ditt företag finns på nätet och har en e-handel, kan du fånga kunder som annars inte

Så söker du starta eget-bidrag

Starta eget-bidrag är ett stöd som Arbetsförmedlingen kan bevilja till arbetssökande som vill – och bedöms kunna – starta och driva ett eget företag. Men vad

Så startar du ett holdingbolag

Har du någon gång funderat på att starta ett moderbolag som inte bedriver någon verksamhet, men som har ett rörelsedrivande dotterbolag? Ett sådant bolag

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.