Starta Företag

Publicerad: 17 december 2021|Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Starta ekonomisk förening – så gör du steg för steg (guide)

Fyra personer som sitter vid ett bord och har ett möte
En ekonomisk förening har många likheter med ett aktiebolag, och kan vid olika tillfällen vara ett passande alternativ för olika typer av verksamheter. I följande guide går vi igenom vad du behöver veta om ekonomisk förening som företagsform och hur du går tillväga för att starta!
Vad är ekonomisk förening?

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förenings främsta syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Denna företagsform passar bra när delägarna (medlemmarna) har gemensamma behov och behöver lika mycket inflytande. Varje medlem förväntas följaktligen vara delaktiga i verksamheten.

Exempel på ekonomiska föreningar är föräldradrivna skolor, företag som vill samarbeta med andra företag i företagskluster, bostadsrättföreningar eller olika kollektiv. Det är dock inte begränsat till dessa typer av verksamheter – ett ”vanligt” företag kan också vara en ekonomisk förening.

Det krävs minst tre medlemmar i en ekonomisk förening, där både fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar. Varje medlem ska betala en på förhand av föreningen bestämd medlemsavgift. Reglerna för företagsformen regleras i lagen om ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening har många likheter med ett aktiebolag, exempelvis att medlemmarna/ägarna inte är personligt ansvariga för bolagets ekonomiska åtaganden. Viktiga skillnader är att varje medlem förväntas vara aktiv i en ekonomisk förening samt att varje medlem har en röst istället för som i aktiebolag där typen av och antalet aktier styr varje ägares rösträtt.

Vill du läsa mer om innebörden? Ta en titt i Fortnox ekonomiska ordlista och läs om ekonomisk förening!

För- och nackdelar

För- och nackdelar

Olika företagsformer passar olika personer och situationer bra. Nedan listar vi ett antal möjliga för- och nackdelar med att driva en ekonomisk förening för att underlätta ditt beslut om företagsform.

Fördelar, ekonomisk förening
 • Delägarna eller medlemmarna beslutar själva över insatsens storlek.

 • Företaget eller föreningen blir en egen juridisk person.

 • Medlemmarna ansvarar inte personligen för föreningens skulder och avtal.

 • Både juridiska och fysiska personer kan bli medlemmar.

 • Föreningens namn är skyddat i hela landet vid registreringen.

 • Man kan välja in investerande medlemmar i föreningen.

 • Brutet räkenskapsår är tillåtet.

 • Inget startkapital krävs.

Nackdelar, ekonomisk förening
 • Ekonomisk förening har inte samma rykte och status som aktiebolag.

 • Det kan vara svårt att få banklån, vilket delvis ibland kan bero på okunskap. Det finns nämligen många stora ekonomiska föreningar som är vinstdrivande.

 • En ekonomisk förening är i regel öppen för alla som uppfyller villkoren i stadgarna och man har därmed inte samma kontroll som i aktiebolag över vilka som blir delägare.

 • Måste vara minst tre medlemmar och minst tre styrelseledamöter. Aktiebolag kräver endast en ägare och en styrelseledamot.

 • Revisor är ett krav, oavsett föreningens storlek. Behöver nödvändigtvis inte var negativt – men det är en kostnad som många vill undvika.

Starta ekonomisk förening – steg för steg

Närmar du dig starten av din ekonomiska förening? Vi går igenom hela processen – från start till mål.

Steg 1: Håll föreningsstämma

Håll en konstituerande föreningsstämma där ni fattar beslut om att starta företaget/föreningen. Här antar ni även stadgar, skriver medlemsförteckning och betalar medlemsinsatsen. Notera att ni måste vara minst tre fysiska eller juridiska personer för att starta föreningen. Hos Bolagsverket hittar du mallar för ekonomisk förenings stadgar.

Steg 2: Anmäl föreningen hos Verksamt

Efter stämman anmäler en styrelseledamot eller vd föreningen via verksamt.se. Handläggningen startar när registreringsavgiften är betald. Observera att styrelseledamöterna är personligt ansvariga för föreningens ekonomi tills registreringsprocessen är godkänd. Anmälan av ekonomisk förening sker här.

Steg 3: Ansök om F-skatt och moms

När registreringen är godkänd av bolagsverket får föreningen ett organisationsnummer. Då är det dags att ansöka om F-skatt och registrera för moms.  Finns det anställda ska det anmälas till Skatteverket.

Steg 4: Anmäl verklig huvudman

Senast fyra veckor efter registreringen ska verklig huvudman anmälas till Bolagsverket. Anmäl även om det saknas verklig huvudman. Läs mer om verklig huvudman.

Klar! Sista steget är att skaffa ett program för din ekonomi

I samband med din första affärshändelse träder bokföringsskyldigheten i kraft. Fortnox är Sveriges mest valda ekonomiprogram online, och gör det både enkelt och roligt för dig att hantera företagets administration.

För dig som startar nytt företag bjuder vi på programavgiften de första sex månaderna. Gäller företag som startats under de senaste tre månaderna, räknat från beställningstillfället.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om ekonomiska föreningar

Kvarstår funderingar kring vad det innebär att starta och driva en ekonomisk förening? Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna om företagsformen.

Vilket ekonomiskt ansvar har ägarna?

Inget personligt ansvar så länge man följer lagar och regler.

Är ekonomisk förening en egen juridisk person?

Ja.

Vad kostar det att starta ekonomisk förening?

Medlemsinsats enligt föreningens stadgar, samt eventuell års- eller serviceavgift beroende på den verksamhet som ska bedrivas. I övrigt är det gratis att ansöka om F-skatt samt moms- och arbetsgivarregistrering.

Hur lång tid tar det att starta en ekonomisk förening?

Att starta en ny ekonomisk förening tar allt från ett par dagar till ett par veckor, beroende på bland annat hur många ärenden om nystartade företag som inkommer samtidigt. Hos Bolagsverket finner du aktuella handläggningstider.

Hur många ägare krävs vid uppstart?

Minst tre fysiska eller juridiska personer.

Vilka företräder den ekonomiska föreningen?

Styrelsen och eventuell vd.

Är en ekonomisk förening skattskyldig?

Ja, föreningen beskattas.

Kan en ekonomisk förening anställa personal?

Ja.

Behöver en ekonomisk förening ha revisor?

Minst en revisor. Större föreningar kräver auktoriserad revisor.

Mer om att starta företag

Mer läsning om att starta företag

Vill du läsa mer om hur det är att starta företag, information om andra företagsformer eller hur det är att starta företag inom en särskild bransch? Då har du hittat rätt!

Tips för olika branscher när du startar företag

Olika branscher kräver olika saker att tänka på när man startar företag. Vi har sammanställt vad du behöver tänka på som nystartad i flera av de vanligaste branscherna i vår företagsguide. Ta del av intervjuer med branschorganisationer och företagare med värdefulla erfarenheter och insikter kring att starta och driva företag inom en viss bransch.

Efter att du startat ditt företag

Vår vision är att du som företagare ska kunna ägna dig mer åt det du vill. Och för det behövs mer än smarta verktyg.

Genom att ge dig inspiration i med- och motgång och kunskap när något känns svårt, hoppas vi att du kan känna dig tryggare i ditt entreprenörskap. Då blir det enklare och roligare att driva företag.

Guider för dig som företagare

Krångliga ord?

Balansräkning, likviditetsbudget, periodiseringsfond och soliditet. Ja, det finns många krångliga ord och termer att hålla reda på! I Fortnox ekonomiska ordlista  hittar du enkla förklaringar på svåra ord och begrepp inom ekonomi och företagande.

Nystartad? Testa Fortnox gratis!

Nyligen startat ditt företag? Vi ger dig en extra skjuts i uppstarten! För dig som startat företag de senaste tre månaderna bjuder vi på programavgiften för valfritt paket det första halvåret. Enkelt att komma igång med fri support och fria webbutbildningar.

 • Enkelt att komma igång.

 • Sveriges mest använda molnbaserade ekonomiprogram.

 • Fri support och fria webbutbildningar.

 • 400+ färdiga kopplingar till andra system.

 • Kopplingar till banker och myndigheter.

Gäller nystartade företag som startats under de senaste tre månaderna, räknat från beställningstillfället.

För dig som är nystartad!

Testa Fortnox kostnadsfritt i sex månader

Kom igång nu

Relaterade artiklar

En kvinna som sitter vid en dator
Starta Företag|Skatter & moms|Fakturering

Publicerad: 24 maj 2022|Senast uppdaterad: 14 februari 2024

Allt om F-skatt [Guide]

F-skattsedel innebär att den som bedriver en näringsverksamhet själv ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter. Men måste alla ha F-skatt – eller...

Starta företag

Det finns många uppenbara fördelar med att starta eget och vara egenföretagare – inte minst att du är din egen chef och får jobba med något du valt själv. Samtidigt ska man inte skönmåla småföretagarlivet, som kan vara nog så tufft – särskilt när du kämpar för att komma igång. Målet med företagande är ofta individuellt. Vissa anser kanske att lycka är att kunna dra sig tillbaka och leva resten av livet som ekonomiskt oberoende efter en kortare tids hårt arbete. Andra ser skapandet i sig, alltså att driva och utveckla ett framgångsrikt företag, som vägen till lycka.

Så startar du en ideell förening

Har du länge drömt om att starta näringsverksamhet som verkar för medlemmarnas intressen eller rättigheter? Har du något du brinner för lite extra som du vill

Så startar du en e-handel

Två av tre personer handlar på internet under en genomsnittlig månad. Om ditt företag finns på nätet och har en e-handel, kan du fånga kunder som annars inte

Så söker du starta eget-bidrag

Starta eget-bidrag är ett stöd som Arbetsförmedlingen kan bevilja till arbetssökande som vill – och bedöms kunna – starta och driva ett eget företag. Men vad

Så startar du ett holdingbolag

Har du någon gång funderat på att starta ett moderbolag som inte bedriver någon verksamhet, men som har ett rörelsedrivande dotterbolag? Ett sådant bolag

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.