Import & Export inom EU


Fortnox AB Fortnox AB Fortnox AB
Fortnox AB
Fortnox AB 2020 sv

Importera inom EU

En vara som tillverkats i och säljs från ett annat EU-land kan importeras fritt till Sverige.

Båt som illustrerar import av varor

EU har vi gemensam marknad vilket innebär att varor kan röra sig fritt mellan medlemsländerna utan tullkontroller och -avgifter. Många av länderna har dessutom likadana produktregler, alltså liknande krav på själva varan. Vissa typer av produkter ska vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

 • Exempel på CE-märkta varor är elektronik och leksaker. Du kan läsa om fler produkter som omfattas av CE-märkning på EU-kommissionens webbplats

CE-märkningen innebär att varan garanterat lever upp till de gemensamma regler som finns inom EU gällande hälsa, säkerhet och miljö.

Importmoms inom EU

När du importerar en vara från ett annat EU-land ska säljaren i regel inte ta ut någon moms. Du ska däremot redovisa svensk moms i din momsdeklaration, både ingående och utgående. Detta kallas för omvänd skattskyldighet. För att sådan typ av moms ska appliceras krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Säljaren måste vara momsregistrerad i ett annat EU-land.

 • Varorna kommer att transporteras från ett EU-land till ett annat (inte Sverige).

 • Du behöver uppge ditt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Om ditt företag är momsregistrerat har du ett giltigt VAT-nummer. Du kan också kontrollera att säljaren är momsregistrerad genom att få uppgift om dennes VAT-nummer.

Det är du själv som beräknar den ingående momsen på varans värde och redovisar den i momsdeklarationen. Beroende på vilken typ av vara du har köpt så är det antingen 25, 12 eller 6 procent i importmoms.

Exportera inom EU

Inför att du ska exportera varor inom EU finns det antal saker som du bör veta och/eller göra.

Båt som illustrerar export av varor
 • Undersök om det krävs tillstånd för att exportera varan inom EU.

 • Tullavgift utgår inte och någon tulldeklaration behöver ej göras.

 • Svensk moms ska endast tas ut om du säljer till en privatperson och inte om du säljer till ett företag.

 • Säkerställ att företaget som du ska sälja till finns inom EU.

 • Kontrollera om varan behöver vara CE-märkt och att den lever upp till kraven i produktsäkerhetslagen och andra tekniska krav och nationella regler. Du kan läsa om produkter som omfattas av CE-märkning på EU-kommissionens webbplats

Varor med exportrestriktioner

Även om du exporterar till ett annat EU-land finns det vissa varor som faller under särskilda regler och bestämmelser, så kallade exportrestriktioner som du behöver vara medveten om. Om du exporterar varor som har exportrestriktioner behöver du ha en exportlicens eller någon annan form av tillstånd.

 • För att få exportera radioaktivt avfall behöver du tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

 • Gäller det utrotningshotade djur eller växter (CITES) behöver du tillstånd hos Jordbruksverket.

 • Om du vill exportera förbrukade köldmedier, till exempel kylskåp och frysar eller luftkonditioneringsanläggningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen, ansöker du om tillstånd hos Naturvårdsverket.

 • Vid export av jaktvapen, ammunition eller andra farliga föremål ska du kontakta Inspektionen för strategiska produkter (ISP) eller Polisen.

 • För export av kulturföremål ansöker du om tillstånd hos Riksantikvarieämbetet.

Tull inom EU

Eftersom det i princip är fri rörlighet mellan medlemsländerna i EU behöver du inte betala tull eller lämna in någon tulldeklaration. Inom EU gäller samma tullregler och tullavgifter i alla medlemsländerna. Detta innebär alltså att din vara kan fraktas fritt mellan länder inom EU så länge det rör sig om en unionsvara.

Bild på paket och skrivblock som illustrerar tullregler

En unionsvara innebär att det är en produkt som har förtullats i EU eller att varan i sin helhet har tillverkats inom EU av så kallat förtullat material, eller av material som har sitt ursprung inom EU.

Det finns dock begränsningar avseende fri rörlighet eftersom varje land inom EU har rätt att stoppa vissa varor med hänsyn till säkerhet, hälsa och miljö. Det kan exempelvis vara produkter som alkohol, läkemedel, tobak, narkotika och vapen.

Import och export från/till områden som inte tillhör EU:s skatteområde

När du bedriver handel med länder inom EU, kallas det för inrikeshandel. Några EU-länder har dock områden som inte hör till EU:s skatteområde. Om du bedriver handel med ett sådant område behöver du lämna in en tulldeklaration, deklarera ett monetärt tullvärde och redovisa importmoms i din momsredovisning till Skatteverket.

Exempel på några av dessa områden:

 • Färöarna och Grönland - Vid import och export från/till de här områdena krävs det att du betalar både tull och moms.

 • Andorra och Vatikanstaten - Här ska du betala både tull och moms (med undantag för vissa varor från Andorra).

 • Frankrikes utomeuropeiska territorier – För handel med Nya Kaledonien ska du betala tull och moms.

 • Kanarieöarna och Åland – Vid handel med dessa områden behöver du inte betala någon tull men däremot moms.

 • Berget Athos i Grekland – Vid import och export från/till det här området behöver du inte betala någon tull men däremot moms.

 • Tyskland: Büsingen och Helgoland - Här ska du betala både tull och moms.

 • Spanien: Ceuta och Melilla – För handel med dessa områden behöver du betala både tull och moms.

 • Italien: Livigno, Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön - För handel med dessa områden behöver du betala både tull och moms.

 • Storbritannien: Gibraltar - Om du bedriver handel med Gibraltar behöver du betala både tull och moms.

 • Kanalöarna - Om du köper en vara från kanalöarna i Engelska kanalen behöver du betala importmoms men ingen tull.

 • San Marino – Vid import eller export från/till San Marino ska du betala importmoms men ingen tull.

 • Monaco och Isle of Man – Vid handel med dessa två områden behöver du inte betala någon tull. Däremot betalar du moms i respektive land.

Regler kring import och export med USA och Kina

Import och export skiljer sig mycket år beroende på vilket land du handlar med. Därför har vi samlat särskilda bestämmelser för Kina och USA.

Bild på paket och transportmedel som illustrerar export till kina, eu och usa

Allmän information om import & export

Letar du efter mer övergripande information om vad import & export innebär?

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?