Import och export från och till Kina


Fortnox AB Fortnox AB Fortnox AB
Fortnox AB
Fortnox AB 2020 sv

Importera från Kina

Om du ska beställa varor från Kina för import till Sverige eller EU måste du reda ut vilka tillstånd som krävs och vilka andra praktiska saker som du måste tänka på.

Båt som illustrerar import av varor
 • Ta reda på vilken varukod som varan har. Via den får du information om krav och regler.

 • Ansök om ett Eori-nummer hos Tullverket, vilket är ett registreringsnummer som krävs för tullrelaterad verksamhet.

 • Ta reda på vilka produktkrav varan har i Sverige eller EU. Det kan till exempel handla om CE-märkning.

 • Ta reda på vilka tillstånd som krävs för att importera varan till Sverige.

 • En tulldeklaration ska lämnas till Tullverket varje gång du importerar varor. Läs mer på Tullverkets webbplats.

 • Moms ska redovisas och betalas i Sverige, inte i Kina.

Tillstånd för att importera från Kina

För att få importera varor från Kina behöver du och ditt företag registreras som importör, vilket innebär att du erhåller ett Eori-nummer. Du ansöker om Eori-nummer på Tullverkets hemsida och det är kostnadsfritt.

Olika tillstånd behövs beroende på vilken typ av vara som du importerar från Kina. Varor som du säljer vidare inom EU måste exempelvis klassas som säkra och omfattas därför av CE-märkningen. Till exempel ska leksaker och personlig skyddsutrustning vara CE-märkt. Du har ett produktansvar och ett ansvar att anmäla farliga produkter som du kan ha sålt på marknaden.

Läs mer om CE-märkning på EU-kommissionens webbplats.

Om du ska importera regelbundet från Kina kan du behöva andra tillstånd också. Till exempel tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till samlad garanti. Planera i god tid och läs på om vad som gäller just de produkter som du avser att beställa från Kina.

Besök Tullverkets webbplats för mer information om vilka tillstånd som krävs.

Importrestriktioner

Det finns varor som har särskilda importrestriktioner. Det är viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just den varan som du ska importera. Du kan eventuellt behöva ett tillstånd eller en licens. Importrestriktioner kan bero på handelspolitiska skäl eller på hänsyn till miljö, hälsa eller säkerhet. En annan anledning kan vara att förhindra spridning av djur- eller växtsjukdomar.

Varor med importrestriktioner och de myndigheter som du behöver kontakta:

 • Fiskeriprodukter - Havs- och vattenmyndigheten

 • Foder, levande djur, socker, spannmål och ris - Jordbruksverket

 • Järn, stål och aluminium - Kommerskollegium

 • Alkohol, ekologiska produkter och vissa kosttillskott - Livsmedelsverket

 • Läkemedel, vissa kosttillskott, och naturläkemedel - Läkemedelsverket

 • Explosiva ämnen och pyrotekniska produkter - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Avfall, ozonnedbrytande ämnen och elektroniska produkter - Naturvårdsverket

 • Vapen - Polismyndigheten

 • Radioaktiva ämnen - Strålsäkerhetsmyndigheten

Importmoms

När du handlar från Kina ska du inte betala moms i Kina, den ska istället redovisas och betalas i Sverige. Om ditt företag är momsregistrerat betalar du importmomsen till Skatteverket. I annat fall betalas momsen till Tullverket. För de flesta varor är momsen 25 procent, dock är den 12 procent på livsmedel och för varor inom kulturområdet, exempelvis tidningar och böcker, är momsen 6 procent.

För att beräkna importmomsen multiplicerar man momssatsen med produktens tullvärde, alltså summan av priset för varan, frakt och försäkring, tull och andra statliga skatter samt bikostnader som till exempel transport- och försäkringskostnader.

Tullavgift

Vid import av varor från Kina ska du betala tullavgift. Den beräknas utifrån varornas tullvärde samt tullsats. Tullvärdet räknar du ut genom att lägga samman varans pris och frakt- och försäkringskostnader. Häri ingår även lastning, lossning och hantering fram till EU:s gräns. Vilken tullsats som gäller beror på varans varukod och den får du fram genom att klassificera varan.

Att bestämma rätt varukod för en vara innebär att klassificera varan. Alla varor har egna specifika varukoder som sedan ligger till grund för bland annat tullsats, bestämmelser, avgifter och statistik. Det är viktigt att klassificeringen blir rätt. Du kan själv göra klassificeringen i Tullverkets söksystem Tulltaxan.

Exportera till Kina

För att exportera till Kina behöver du ha vissa tillstånd och ditt företag behöver vara registrerat som exportör.

Båt som illustrerar export av varor

Nedan har vi listat några saker du måste göra vid export till Kina:

 • Ansök om ett Eori-nummer hos Tullverket. Eori-numret behövs för att kunna bedriva export.

 • Ta reda på vilka produktkrav som kan finnas i Kina.

 • Undersök om det finns några exportrestriktioner för att exportera varan från Sverige.

 • En exportdeklaration ska lämnas till Tullverket varje gång du ska exportera varor. Läs mer på Tullverkets webbplats.

 • Du ska inte lägga på svensk moms på fakturorna vid export.

Beroende på vad du ska exportera till Kina kan det krävas tillstånd från andra myndigheter. Om du till exempel ska exportera kylskåp och frysar behöver du kontakta Naturvårdsverket. Gäller exporten jaktvapen och ammunition måste du ta kontakt med Inspektionen för strategiska produkter eller Polisen.

Tullregler

Vid import och export från och till Kina ska du alltid lämna en tulldeklaration. I importdeklarationen uppger du vilka varor du importerar, vilket värde varorna har samt vilka avgifter du är skyldig att betala. Du lämnar in importdeklarationen antingen digitalt via Tullverkets elektroniska tjänst eller genom att skicka in en blankett.

Bild på paket och skrivblock som illustrerar tullregler

När du exporterar varor till Kina ska du lämna en exportdeklaration till Tullverket. Här anger du vilka varor du exporterar samt varornas värde. Antingen deklarerar du elektroniskt med Tullverket internetdeklaration TID, eller via en systemlösning. Det är vanligt att den som transporterar varorna hjälper till med tulldeklarationen. Tullverket kan begära ytterligare handlingar när det handlar om export. Det är därför bra att förbereda sig genom att ha dokument, såsom faktura, exporttillstånd, exportlicens och exportbevis klara och till hands.

Regler kring import och export med EU och USA

Import och export skiljer sig mycket år beroende på vilket land du handlar med. Därför har vi samlat särskilda bestämmelser för EU och USA.

Bild på paket och transportmedel som illustrerar export till kina, eu och usa

Allmän information om import & export

Letar du efter mer övergripande information om vad import & export innebär?

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?