Allt om att starta eget företag


Fortnox AB Fortnox AB Fortnox AB
Fortnox AB
Fortnox AB 2019 sv

Snabbguide – så startar du ditt företag

Hitta din affärsidé

Oavsett vilka ambitioner du har när du ska starta eget, är att definiera din alldeles egna affärsidé det allra första du bör göra. Det är din affärsidé som gör just dig och ditt företag unikt och det är affärsidén som ska få dina kunder att köpa dina varor och tjänster.

Ett man som får en idé i form av en glödlampa för att illustrera kapitlet om hitta din affärsidé

En affärsidé är en beskrivning av vad företaget ska arbeta med, företagets mål och hur företaget ska uppnå sina mål. Långt ifrån alla företag har en nedskriven affärsidé, men den finns i alla fall i alla företagarens huvud. Och så fort man blir fler som ska sträva mot samma mål är en affärsidé mycket mer konkret om den är nedtecknad på̊ ett papper.

Även om du ska starta eget ensam och i liten skala är det en bra att skriva ner sin affärsidé, inte minst för din egen del eftersom du tvingas tänka igenom och formulera ditt företags mål mer utförligt. Med idéerna på papper är det också mycket lättare vid kontakter med andra intressenter som banker, myndigheter och inte minst dina kunder.

Ställ dig följande frågor och försök besvara dem med dina egna ord:

 • Vad är företagets syfte på marknaden?

 • Vilka är kunderna?

 • Vilka kundbehov ska ditt företag tillfredsställa?

 • Hur, med vilka produkter eller tjänster tillfredsställer företaget de behoven?

 • Vad gör ditt företag bättre än konkurrenterna?

 • Vad ska företaget tjäna pengar på?

Ett exempel kan vara skogsarbetaren som varit anställd men nu tänker erbjuda skog- och markägare sina tjänster direkt som egen företagare genom att vara mer tillgänglig och mer flexibel än konkurrenterna. Se där, en affärsidé som egentligen besvarar alla dessa frågor. Svårare än så behöver det egentligen inte vara.

Räkna på ekonomin

Nästa stora fråga är om det finns ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten.

Ett miniräknare och en sedel för att illustrera kapitlet om räkna på ekonomi
 • Finns det en tillräckligt stor marknad för företaget att verka på?

 • Är lönsamheten tillräcklig för att täcka kostnaderna?

Om du inte kan svara ja på båda dessa frågor ska du bara gå vidare med din affärsidé om du tänker bedriva ideell verksamhet eller ha företagandet som en hobby.

Men hur vet man om lönsamheten verkligen är tillräcklig? Ett företags kostnader kan delas upp i fasta kostnader och rörliga kostnader. De fasta kostnaderna är sådana som inte påverkas av verksamheten, medan de rörliga är sådana som blir större ju mer du är verksam. Hyror och administration är exempel på fasta kostnader medan inköp av varor eller löner till de som utför tjänster är exempel på rörliga kostnader.

En grundförutsättning för att ett företag ska kunna överleva är att intäkterna överstiger kostnaderna på sikt. I ett startskede (eller vid större investeringar) kan man förstås tillfälligt låta kostnaderna överstiga intäkterna, men på sikt måste alltid det kunderna betalar till dig överstiga dina kostnader.

Självklart? Javisst, men utan fullständig koll på kostnadssidan vet man ju inte om man verkligen bedriver sin verksamhet med vinst i alla lägen, så låt oss börja med denna vitala punkt.

Kostnader för verksamheten

Om du enbart ska sälja tjänster och inte utveckla din verksamhet, behöver du egentligen bara se till att få tillräckligt hög lön för att kunna överleva. Men vad innebär då det?

Låt oss titta på skogsarbetaren som anställd. Han tjänar 18 000 kronor i månaden före skatt. En normal månad består av 180 arbetstimmar så han får följaktligen 100 kronor per arbetad timme i lön.

Vad som inte framgår av lönebeskedet är de avgifter hans arbetsgivare har för honom som arbetsgivaravgifter, semesterersättning, sjukpenning och eventuella pensionsförsäkringar.

För att skogsarbetaren ska kunna fortsätta ta ut 100 kronor i timmen som lön måste han få närmare 150 kronor i timmen av sina kunder. Han måste dels se till att tjäna in 12 månadslöner på̊ 11 månader för att kunna ta semester, dels få ihop till arbetsgivaravgiften.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter är samlingsnamnet på de sociala avgifter som en arbetsgivare betalar in till staten för sina anställda. Som företagare måste man betala arbetsgivaravgifter för alla som jobbar i företaget, även sig själv. Arbetsgivaravgiften är en procentsats som kan variera med tid och politik, men som historiskt sett legat på dryga 30 procent.

Men 150 kronor i timmen för att själv få ut 100 räcker ändå inte. Skogsarbetaren i vårt exempel behöver ju både skyddskläder och den utrustning som krävs för att utföra arbetet. Dessutom måste företaget administreras.

För att ditt företag överhuvudtaget ska kunna ta betalt måste du förse dina kunder med fakturor eller betalningsunderlag. Alla dessa handlingar över ekonomiska transaktioner måste sedan bokföras och redovisas i en deklaration.

Storleken på den administrativa delen av företagandet beror på många olika saker, men är förstås mindre betungande i ett mindre bolag än i ett större. Kraven varierar även beroende på bolagsform.

Låt oss för enkelhetens skull räkna med ett påslag på 20 procent för administrationen. Då är timpenningen uppe i 180 kronor. Sedan tillkommer moms.

Moms

Alla företag måste betala moms, även kallad mervärdesskatt, på sina inkomster. Alla företag får även göra avdrag för den moms de betalar för sina kostnader, så i slutänden är det bara konsumenten som betalar omsättningsskatten. Men företagen måste baka in momsen i priset och se till att betala in den till staten.

Moms gör därför att timpenningen ökar ytterligare 25 procent och landar på 225 kronor. Den som köper skogsarbetarens tjänster måste alltså̊ betala 225 kronor per timme för att skogsarbetaren själv ska kunna få 100 kronor i timmen i lön.

Eftersom skogsarbetaren nu är egen företagare måste han själv ombesörja inbetalning av skatter. Men bli inte avskräckt nu, det låter krångligare än vad det behöver vara.

När företag gör affärer med varandra nämns sällan momsen i prisdiskussionen. Underförstått tillkommer alltid moms, så när ett företag köper en vara av ett annat företag läggs momsen på utöver överenskommet pris. Det köpande företaget får dock dra av betald moms mot moms som det företaget tar ut av sina kunder, så det är bara överskottet som ska betalas in till staten. Ska ditt företag sälja varor eller tjänster till privatpersoner ska dock priserna anges inklusive moms.

Din timlön som egenföretagare – tumregel

För att jämföra din lön som anställd med vad du bör ta betalt som företagare räcker det inte med att dubbla ersättningen när moms räknas med. En bättre tumregel är att du som företagare kan få ut 45 procent av ersättningen i lön, före skatt. Efter skatt rör det sig snarare om 30 procent. Så nu är det dags att kontrollera om affärsidén fortfarande håller:

 • Finns det en tillräckligt stor marknad för företaget att verka på?

 • Är lönsamheten tillräcklig för att täcka kostnaderna?

Välj rätt bolagsform

Med en företagsidé och en rättvisande ekonomisk kalkyl är det dags att välja vilken typ av företag du ska verka i. Nu ställs du inför ett antal val som är viktiga inför framtiden, men tänk på att det går att ändra längre fram om det skulle visa sig vara fel val. Tänk också på att det är enklare och billigare att "uppgradera" en enklare företagsform än vice versa.

En kopp med kaffe och en kopp med te för att illustrera kapitlet om välj rätt bolagsform

Det finns fem olika företagsformer, men egentligen bara två olika grundtyper. De kostar olika mycket att skaffa, men framförallt har de olika typer av regelverk och kostar olika mycket att driva. Gemensamt för alla företag är att de är skyldiga att bokföra och redovisa sina inkomster och kostnader i någon form av deklaration.

Enskild firma

Den allra enklaste företagsformen heter enskild firma och drivs av en enda person. Det är också den form som är enklast och billigast att starta och driva, och som du kan ha parallellt med en anställning. Nackdelen är att du personligen är ansvarig för företagets skulder. En enskild firma är en bra start för företagandet och när verksamheten utvecklas går det bra att byta företagsform till en som passar bättre när verksamheten växer.

Mer information om enskild firma

Aktiebolag

Aktiebolaget är den företagsform som passar när ni är flera ägare eller om företaget ska ta ekonomiska risker. Aktiebolaget är en egen juridisk person vilket innebar att du som ägare inte är skyldig att betala företagets skulder med din privata ekonomi. Kraven på̊ att driva och redovisa ett aktiebolag är däremot större än för de enklare företagsformerna.

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Tidigare var kravet det dubbla, men efter ett beslut av Riksdagen halverades kravet på kapital från den 1 januari 2020 – läs mer om kravet här. Aktiekapitalet motsvaras av aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå̊ av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.

Även om ett aktiebolag mycket väl kan ägas och drivas av en enda person är tanken främst att bolaget ska ha flera aktieägare som har olika mycket insyn i företagets verksamhet. För att skydda aktieägarna ställs det därför större krav på̊ ett aktiebolag. Bolaget måste ha en styrelse och en auktoriserad eller godkänd revisor som reviderar räkenskaperna en gång per år. Undantag kan göras för vissa mindre aktiebolag.

I ett aktiebolag är alla anställda och får lön, även ägare, styrelse och vd. Den som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag tar inte ut lön från verksamheten, utan betalar inkomstskatt och arbetsgivaravgifter på det som blir över, alltså verksamhetens överskott.

Mer information om aktiebolag

Handelsbolag

Ett Handelsbolag ska ha två eller flera delägare. Delägarna kan vara privatpersoner eller företag. Handelsbolaget är en juridisk person där delägarna bestämmer vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn. Dessa kallas för firmatecknare. Delägarna är alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det innebar att bolagsmannen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal.

Mer information om handelsbolag

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där det ska finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Den största skillnaden är att kommanditbolag har minst en bolagsman som är ansvarig för bolagets alla skulder. Övriga bolagsmän ansvarar bara för den kapitalinsats de gjort i bolaget.

Mer information om kommanditbolag

Ekonomisk förening

Den ekonomiska föreningen är ett alternativ om ni är minst tre personer som vill starta företag tillsammans. Tanken med en ekonomisk förening är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader.

Mer information om ekonomisk förening

Jämför företagsformerna

Vill du snabbt få en överblick av och jämföra de olika företagsformerna?

Se vår guide ”Vilken företagsform ska jag välja?”

Letar du efter ett ekonomisystem?

Jämför Fortnox paket

Så startar du ditt nya företag

När du bestämt vilken företagsform som passar dig bäst vänder du dig till Bolagsverket och/eller Skatteverket för att registrera ditt nya företag. I praktiken kan du registrera dig hos båda tillsammans på en gång.

En man i en raket som laddar för start för att illustrera kapitlet om starta företaget

Som enskild näringsidkare (enskild firma) kan du välja att bara lämna en skatteanmälan till Skatteverket. Men vill du skydda ditt företagsnamn bör du även registrera dig hos Bolagsverket så att inget annat företag kan ta ditt namn. Skatteverket och Bolagsverket driver tillsammans med Tillväxtverket webbplatsen verksamt.se, där du bland annat kan registrera ditt företag, ansöka om F-skatt och ändra befintliga uppgifter.

Bolagsverket är den myndighet som sköter företagsregistret, tar emot årsredovisningar och som prövar och beslutar om vissa tillstånd och likvidationer. När du registrerar ditt företag görs även en kontroll av företagets namn så att det inte inkräktar på andra företags namn.

Det går fint att byta namn på företaget längre fram, men det kostar både avgifter och besvär, så välj gärna ett bra företagsnamn och registrera det från början.

Om du inte registrerar namnet hos Bolagsverket riskerar du att någon annan redan använder namnet eller att någon annan registrerar ditt bolagsnamn senare. I båda fallen är det du som drabbas. Och om ett annat företag missköter sig i ditt namn kan du drabbas av det också, så registrera ditt företagsnamn direkt så att du är ensam om det.

Skatteverket vill ha en skatte- och avgiftsanmälan som innehåller ansökan om F-skatt eller FA-skatt och anmälan om momspliktig verksamhet. Du ska också anmäla dig som arbetsgivare om du ska ha anställda och lämna förväntade inkomstuppgifter för beräkning av din preliminära skatt.

Efter registreringen kommer du att få ett registreringsbevis från Skatteverket kallat F-skattebevis eller FA-skattebevis tillsammans med uppgifter om hur mycket preliminärskatt du ska betala Skatten baseras på de uppgifter du lämnat i anmälan.

Gör så här: Gå in på www.verksamt.se och registrera ditt företag. Här hittar du också matnyttig information om hur du kommer igång med företaget.

Men då gäller det förstås att du redan vet saker om vad företaget ska heta, vad du ska bedriva för verksamhet, vilken företagsform och om ditt företag ska momsregistreras.

Alternativet: Köp ett aktiebolag

Istället för att göra allt själv från grunden kan ett bra alternativ vara att köpa och ta över ett befintligt företag, ett så kallat lagerbolag.

En aktiekurva och bokstäverna AB för att illustrera kapitlet om alternativet: Köp ett aktiebolag

Lagerbolag är nyregistrerade aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet. För att börja använda företaget gör du bara en namnändring och ett ägarbyte. Fördelen är framförallt en tidsvinst, då du slipper skapa all dokumentation själv och invänta registreringsprocessen. För besväret betalar du en avgift till något av de företagsombud som säljer tjänsten.

Du måste ändå registrera dig för F-skatt och moms, men det kan du ofta få hjälp med i samband med bolagsköpet. Precis som när du registrerar företaget själv krävs ett aktiekapital på 25 000 kr. För dig som vill komma igång med ett aktiebolag snabbt och gärna slipper det mesta av administrationen kan det vara en god idé att titta på den här möjligheten.

Efter ett beslut av Riksdagen halverades kravet på aktiekapital från den 1 januari 2020. Det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag är numera 25 000 kronor. Läs mer om kravet här

Starta företag – köp ditt aktiebolag nu!

Köp ett nyregistrerat aktiebolag (25 000 kr eller 50 000 kr) och få det levererat direkt, via Fortnox samarbetspartner Bolagspartner AB.

F-skattsedel – ett körkort för företagare

Att ha F-skattsedel innebär att du är ansvarig för att betala skatter och avgifter för din verksamhet. Om ditt nya företag är en enskild näringsverksamhet och du också kommer att ha inkomst från en anställning ska du ansöka om en FA-skattsedel. Om du har både F- och A-skattsedel måste du aven meddela dina uppdragsgivare skriftligen när du använder F-skattsedeln i ett uppdrag. Det här kräver kanske sin förklaring?

Ett körkort med F-skatt för att illustrera kapitlet om F-skatt – ett körkort för företagare

Företag som köper produkter och tjänster av andra företag får dra av ingående moms och kvitta mot sin utgående moms. Men om företaget köper något av en privatperson får man inte dra av någon moms. Dessutom kan privatpersoner som utför en tjänst ses som en anställd och då blir det köpande företaget skyldigt att betala arbetsgivaravgifter utöver vad tjänsten kostade!

Många mindre enskilda företagare skriver därför på sina fakturor att de INNEHAR F-SKATTEBEVIS för att kunna göra affärer med andra företag. Större företag brukar dessutom vilja ha en kopia på F-skattebeviset för att göra regelbundna affärer med enskilda näringsidkare. Och det är förstas extra viktigt att förtydliga vad som gäller om du både har en F- och en A-skattsedel.

Som du ser finns det ganska många måsten och skyldigheter att ta hänsyn till som företagare. Och för den som ska ha anställda finns det en hel del mer att känna till. Men låt nu inte detta avskräcka dig från att bli företagare.

Du behöver inte kunna allt från början och mycket ger sig självt under resans gång. Och det finns som sagt mycket hjälp att få. Väldigt många företag har som affärsidé att hjälpa andra företag med saker som ekonomi, administration, bokföring och liknande för att du som företagare ska kunna ägna dig åt det som är din främsta styrka.

Men det är förstås en styrka i sig att veta tillräckligt mycket om företagandet för att själv kunna avgöra när det är lönsamt att köpa tjänster av andra och när det lönar sig bättre att göra det själv eller med hjälp av anställda.

Hjälp finns att få

Om du inte redan blivit avskräckt av alla måsten och krav som finns på dig som företagare så kan du nu andas ut. Det är inte så svårt som det kanske verkar och du kan få mycket hjälp längs vägen.

En livboj för att illustrera kapitlet om hjälp finns att få

Konsulter och rådgivare kan hjälpa dig med mycket, men sådan rådgivning kan vara oproportionerligt dyr för någon som står i startgroparna. Den bästa hjälpen du kan hitta är en egen mentor – en annan företagare som etablerat sig och hunnit skaffa sig rutiner och egna erfarenheter av företagandets positiva och negativa sidor.

En släkting eller bekant som du redan har en relation är förmodligen det allra bästa. Han eller hon agerar inte efter egen vinning, utan efter vad som är bäst för dig och ditt företag. Kan du hitta en sådan företagare som hjälper dig med råd och tips, agerar bollplank och guidar dig rätt har du fått en fin start i företagsvärlden.

Egna företagare är oftast mer sårbara än anställda och är därför extra rädda för att hamna fel och bli lurade på ett eller annat sätt. Därför är företagare antagligen mer benägna att nätverka och utbyta erfarenheter med andra företagare än andra samhällsgrupper.

Några exempel kan vara att byta information och tips om potentiella anställda, vilka leverantörer som är pålitliga, olika typer av bedrägeriförsök i vissa branscher och mycket annat. Att tipsa varandra om kunder är också vanligt företagare emellan. Även om man normalt sett är konkurrenter kan man t.ex. tipsa varandra om uppdrag man fått tacka nej till.

Nätverk och kontakter med andra företagare är därför viktiga och kan vara till stor hjälp i det vardagliga företagandet och fungera som genvägar för att nå nya områden. Men glöm inte att varje företagare står sig själv närmast och har sitt eget perspektiv på marknaden.

Det finns en mängd organisationer och funktioner i samhället som kan ge hjälp och stöd till blivande och nyblivna företag. Några exempel är Almi Företagspartner, Tillväxtverket, och Nyföretagarcentrum.

Av sådana myndigheter och organisationer kan du få hjälpa till med exempelvis utbildning, lån, bidrag, affärsutveckling, rådgivning, kontaktförmedling och liknande. Vissa är skattefinansierade och till för att hjälpa nya och blivande företag igång. Delar av deras verksamhet, t.ex. kreditverksamheten, kan däremot var självfinansierande, så allt är inte kostnadsfritt.

Det finns även företagarskolor och utbildningar i företagande som du kan gå för att lära dig mer om vad som krävs av en företagare och ett företag.

Många företag som går med vinst kan växa så fort att de får brist på kapital. För andra företag kan startsträckan vara lång och investeringsbehoven stora innan vinsterna kommer – kanske allt för stora för att banken ska ställa upp. Då kan man vända sig till riskkapitalister och försöka få dessa att investera i ditt företag.

 • En affärsängel är egentligen samma sak som en riskkapitalist, men med affärsänglar menas oftast privatpersoner som direkt eller via ett företag investerar i andra företag.
 • En riskkapitalist har som affärsidé att investera i företag som kan utvecklas och bli mer värda. Målet med riskkapitalistens investering är alltså att sälja sin andel med vinst längre fram.

Å andra sidan tillför de inte bara kapital. Som regel har affärsänglar och riskkapitalister stora kontaktnät och kan många gånger hitta nya möjligheter att utvecklas.

Som namnet antyder är riskkapitalisten benägen att ta större risker och satsa på företag som kan ge stora framtida vinster, men också sådana som riskerar att gå omkull. Därför är de också mer benägna än banker att skaffa sig inflytande för att kunna påverka sina investeringar.

För dig som företagare är det viktigt att inte avtala bort för mycket inflytande, för hur det än går är det alltid du som har huvudansvaret och står den största risken, både ekonomiskt, socialt och privat.

Sköta ekonomin själv? Eller dela på arbetet med redovisningskonsult?

Vill du helt slippa allt som har med bokföring, skatter, administration och liknande att göra – och bara ägna dig åt att jobba i ditt företag – kan du lämna över allt detta till en redovisningskonsult. Eller kan du investera i ett riktigt modernt ekonomisystem, som sköter det mesta av det administrativa arbetet per automatik. Eller varför inte dela på arbetet?

En kvinna från en redovisningsbyrå för att illustrera kapitlet om administrativ hjälp

Du kan också (och måste under vissa omständigheter enligt lag) använda dig av en revisor, vars roll främst är att granska och godkänna bokslutet, d.v.s. slutresultatet av bokföringen som ska redovisas. Vill du ha hjälp med den löpande bokföringen, moms, avstämningar eller med årsbokslutet utan krav på granskning av revisor, kan du även vända dig till en redovisningskonsult.

Fördelen med att överlämna allt till en redovisningsbyrå är att du slipper allt som har med det ekonomiska rutinarbetet att göra. Nackdelen är att du kanske inte har full kontroll över företagets utveckling.

Ett tips är därför att ta hjälp med några delar av ekonomin, men att ändå försöka sätta dig in i och få en överblick över ditt företags ekonomi. Tänk på att det ändå är du som är ytterst ansvarig, oavsett vilka råd och tips du fått av sakkunniga.

En av de största förutsättningarna för ett gott och effektivt samarbete med sin redovisningskonsult är ett molnbaserat ekonomisystem. Tack vare att båda parter har möjlighet att få tillgång till samma program och information direkt, behöver du och din redovisningsbyrå inte heller lägga tid på att skicka filer, fakturor eller rapporter mellan er.
 

Vill du hitta en redovisningsbyrå nära dig?

Använd vår karttjänst och hitta en redovisningsbyrå

Sammanfattning – och några tips

Att starta företag är inte svårt. De verkliga utmaningarna ligger i planeringen och själva utförandet. Men så länge du har en genomtänkt affärsidé, en rimlig budget och satsar på något du brinner för har du de bästa tänkbara förutsättningarna för att lyckas.

Bokstäverna T I P S med en glödlampa över för att illustrera kapitlet om sammanfattning - och några tips

Samtidigt måste du vara beredd på att stöta på ett och annat hinder och göra misstag längs vägen. Det gör alla företagare, inklusive de mest erfarna. Utmaningarna och misstagen är vad som på sikt hjälper dig att hitta bättre metoder och bli ännu bättre på det du gör.

För de flesta är det enklast att komma igång i liten skala. Genom att mjukstarta i en lite lugnare takt får du tid att känna dig för och växa successivt. När omsättningen ökar och du blivit varm i kläderna är det enklare att ta steget till exempelvis en annan bolagsform.

Underskatta heller aldrig vikten av att ta hjälp av andra, vare sig det handlar om en mentor eller bara någon i en liknande situation att fråga om råd. På så sätt kan du undvika att göra samma misstag som andra gjort och i gengäld hjälpa andra.

Välkommen upp i molnet

Alla som startar eget företag behöver också en vän som håller ordning på saker och ting – som tar hand om det krångliga och ger dig friheten att göra det du är bra på.

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade administrativa program. Med våra program sköter du företagets administration smart och effektivt.

Kom igång med Fortnox