A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

R

Intäktsränta på skattekontot bokförs vanligtvis på konto 8314, och kostnadsränta på konto 8423.

U

Vid bokföring av utdelning till aktieägare används bland annat konto 2898.